Dr. Schaepmanschool

Klimaat

Onze school is een oefenplaats voor het leren van vele sociale vaardigheden. Het onderwijs op onze school biedt daarvoor voldoende veiligheid en de ruimte. We scheppen een sfeer waarin ieder kind zich geborgen en geaccepteerd voelt. We gaan op een respectvolle manier met elkaar om en we werken met elkaar samen op basis van gelijkwaardigheid.
Uitgangspunten daarbij zijn: wederzijds respect, rekening houden met elkaar, gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen en participatie. Op deze manier werken we aan een schoolklimaat dat prettig is om in te leven voor kinderen, ouders en stamgroepleiders. Het oefenen en toepassen van deze uitgangspunten zit verankerd in onze dagelijse praktijk door samen te praten, spelen, werken en vieren.

Methodiek

Ter ondersteuning gebruiken we het KiVa programma. Dit is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten. KiVa zet in op groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarmee wordt de sociale veilgheid en het pedagogisch klimaat versterkt. 

De inspectie van onderwijs zegt hierover: 'Op de Dr. Schaepmanschool heerst een klimaat waarbij iedereen zich welkom voelt. Op een positieve wijze geeft de school aan hoe men met elkaar zorgt voor elkaar, voor zichzelf en voor de omgeving.'

Samen maken we er een fijne school van!