Dr. Schaepmanschool

Pedagogisch klimaat

De school is een oefenplaats voor het leren van vele sociale vaardigheden. Het onderwijs op onze school biedt daarvoor de veiligheid en de ruimte. We gaan op een respectvolle manier met elkaar om. Het oefenen en toepassen daarvan zit verankerd in onze dagelijkse praktijk. Door samen praten, spelen, werken en vieren leer je dat.

Ter ondersteuning gebruiken we het KiVa programma. Dit is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten. KiVa zet in op groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarmee wordt de sociale veilgheid en het pedagogisch klimaat versterkt. 

De inspectie van onderwijs zegt hierover: 'Op de Dr. Schaepmanschool heerst een klimaat waarbij iedereen zich welkom voelt. Op een positieve wijze geeft de school aan hoe men met elkaar zorgt voor elkaar, voor zichzelf en voor de omgeving.'

Samen maken we er een fijne school van!