Jenaplan VO
21 februari in Barendrecht...

Wij willen graag alle betrokkenen bedanken voor hun inzet, vertrouwen en enthousiasme om er een succes van te willen maken. Helaas is dit voor nu niet voldoende geweest. Weloverwogen heeft de RVKO aangegeven meer tijd nodig te hebben om een start te maken in het voortgezet onderwijs. Dus niet voor nu maar wellicht wel voor de toekomst. Aan de kinderen die op zoek zijn naar een passende plek in het middelbaar onderwijs: veel succes en plezier!


De brief van de RVKO