Jenaplan VO


Jenaplan voortgezet onderwijs. 

  • Leren door samen te werken
  • 2-jarige brugklas met gemixte groep op onderwijsbehoeften
  • Pas in het derde jaar kiezen welk niveau bij het kind past
  • Vaste stamgroepleider die vertrouwen geeft en ziet hoe het kind zich ontwikkelt
  • Werken in vakoverstijgende projecten waarbinnen ruimte is om nieuwe dingen te proberen en talenten te ontdekken
  • Kleine school
  • Vernieuwend, maar vertrouwd Jenaplanconcept

Een Vo school die vanuit het jenaplanconcept wordt vormgegeven. Voor de kinderen betekent dit een stamgroep met verschillende niveaus in één groep met een vaste stamgroepleider die samen met de groep verantwoordelijk is voor het pedagogische klimaat. Door de verschillende niveaus binnen de groep de mogelijkheid krijgen door te groeien en talenten verder te ontwikkelen waardoor je pas na de twee brugjaren echt op je eigen niveau verder groeit om ook jouw diploma te behalen. 
Nee, u heeft niks gemist. Deze school bestaat nog niet in onze regio.
 
 Ons schoolbestuur, de RVKO, heeft de stap gezet om bij het ministerie van onderwijs een VO-licentie aan te vragen. 
 
Om deze aanvraag compleet te maken hebben wij uw hulp nodig. Op een flyer hebben we stap voor stap beschreven hoe u ons kunt helpen en via een QR-code kunt u via de tablet of uw eigen telefoon uw handtekening plaatsen. Alle handtekeningen en persoonsgegevens worden vernietigd na telling, u verplicht zich nergens toe. 
Mocht u dit initiatief nu al willen steunen dan kunt u dit doen via deze link;

www.duo.nl/apps/initiatief-nieuwe-scholen/index.html#/gegevens/162

 
Wanneer op 15 oktober 350 handtekening onder dit initiatief geplaatst zijn dan komt de Jenaplan VO-school een stapje dichterbij! We gaan dan door met het ontwikkelen en vormgeven van het onderwijs met als uiteindelijke doel om in augustus 2024 de deuren te openen van het Jenaplan VO in Barendrecht. 

Neem contact op met directie@schaepmanschool.nl voor meer informatie.