Aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden op onze school?


Neemt u dan contact op met de locatieleider van de locatie waar uw voorkeur naar uit gaat. U maakt een afspraak voor een uitgebreid informatiegesprek en u krijgt een rondleiding. We vinden het belangrijk dat u de school 'in bedrijf' ziet. Daarna beslist u of uw kind bij ons wordt aangemeld. In dat geval ontvangt u een inschrijfformulier.
 
Na inschrijving neemt de toekomstige stamgroepleider van uw kind ongeveer twee maanden voordat uw kind vier jaar wordt contact op om wenmomenten af te spreken. Jullie ontvangen vervolgens thuis een uitnodiging, daarna overleggen we wanneer hij of zij voor het eerst kan komen kennismaken met de stamgroepleider, de groepsleerlingen en de omgeving. Het eerste wenmoment is samen met een ouder en zal zo’n 6 weken voor de vierde verjaardag plaatsvinden, waarna er een aantal keer een ochtend of een middag zonder ouder wordt meegedraaid. Op de dag dat het kind vier jaar geworden is, wordt hij of zij definitief ingeschreven op onze school en zal hij/zij elke dag op school zijn. Om de leerling vanaf het begin zo goed mogelijk te kunnen begeleiden, vragen wij ouders een formulier in te vullen over de ontwikkelingen van hun kind tot nu toe. Tevens vindt er korte tijd na binnenkomst van de nieuwe leerling een “dit-ben-ik”-gesprek” plaats met de stamgroepleider. Op deze manier leren we u en uw kind goed kennen, u bent immers specialist van uw kind.

Een ouder die al wat langer op school meedraait, de stamgroepouder, neemt ook contact op met de ouders om wat praktische zaken door te nemen.
 

Verhuizing of overplaatsing

U bent altijd welkom op onze school voor een informatiegesprek.

Als uw kind van een andere school komt, zal er altijd eerst contact worden opgenomen met de school van herkomst, zodat we zeker weten dat onze school kan voldoen aan de onderwijsbehoefte van uw kind. Pas nadat informatie van die school is ontvangen, besluiten wij of tot plaatsing op onze school kan worden overgegaan.