Vakanties & vrije dagen


SCHOOLJAAR 2021/2022
 
herfstvakantie  Maandag 18 oktober t/m maandag 25 oktober 2021
Vrije dag  Vrijdag 12 november 2021
kerstvakantie  Maandag  27 december 2021 t/m vrijdag 7 januari 2022
voorjaarsvakantie   Vrijdag 25 februari t/m Vrijdag 4 maart 2022
Pasen  Donderdag 14 april t/m maandag 18 april 2022
Meivakantie  Maandag 23 april t/m vrijdag 6 mei 2022
Hemelvaart  Donderdag 26 mei en Vrijdag 27 mei 2022
Pinksteren  Maandag 6 juni 2022
Vrije dag  Maandag 13 juni 2022
zomervakantie  Maandag 11 juli t/m Vrijdag 19 augustus 2022
 

Jaarlijks worden de vakanties en vrije dagen in overleg met de medezeggenschapsraad vastgesteld. Daarbij wordt rekening gehouden met de afspraken binnen de regio Rotterdam.  Deze afspraken kunnen soms afwijken van de adviezen op de website van het ministerie.

Extra verlof

Bij bijzondere omstandigheden kan soms een dag extra verlof worden verleend. Denk hierbij aan: bijzondere familieomstandigheden of verlof wegens medische of sociale redenen. 
Neem vooraf contact op met de locatieleider.

Alleen In uitzonderingsgevallen mogen wij extra vakantieverlof verlenen tot een maximum van tien dagen. Een verzoek daartoe moet ruim van te voren schriftelijk worden ingediend en moet voldoen aan een aantal eisen.
Neem vooraf contact op met de locatieleider.

De eerste twee weken van het schooljaar is extra vakantieverlof niet toegestaan.
Tijdens toetsperiodes alleen bij heel gewichtige redenen. 

Ongeoorloofd verzuim moet worden gemeld aan de leerplichtambtenaar van de gemeente.

De volledige regeling vindt u in de schoolgids.