Vakanties & vrije dagen

herfstvakantie maandag 19 oktober t/m maandag 26 oktober
vrije dag  vrijdag 13 november
kerstvakantie maandag 21 december t/m vrijdag 31 december
voorjaarsvakantie vrijdag 22 februari t/m vrijdag 26 februari
vrije dag vrijdag 19 februari
Pasen  donderdag 1 april t/m maandag 5 april
vrije dag maandag 26 april en dinsdag 27 april
Meivakantie maandag 3 mei t/m vrijdag 14 mei
Hemelvaart donderdag 13 mei en vrijdag 14 mei
Pinksteren maandag 24 mei
vrije dag  maandag 14 juni
zomervakantie maandag 19 juli t.m vrijdag 30 augustus


Vakantieregeling

Jaarlijks worden de vakanties en vrije dagen in overleg met de medezeggenschapsraad vastgesteld. Daarbij wordt rekening gehouden met de afspraken binnen de regio Rotterdam.  Deze afspraken kunnen soms afwijken van de adviezen op de website van het ministerie.

Extra verlof

Bij bijzondere omstandigheden kan soms een dag extra verlof worden verleend. Denk hierbij aan: bijzondere familieomstandigheden of verlof wegens medische of sociale redenen. 
Neem vooraf contact op met de locatieleider.

Alleen In uitzonderingsgevallen mogen wij extra vakantieverlof verlenen tot een maximum van tien dagen. Een verzoek daartoe moet ruim van te voren schriftelijk worden ingediend en moet voldoen aan een aantal eisen.
Neem vooraf contact op met de locatieleider.

De eerste twee weken van het schooljaar is extra vakantieverlof niet toegestaan.
Tijdens toetsperiodes alleen bij heel gewichtige redenen. 

Ongeoorloofd verzuim moet worden gemeld aan de leerplichtambtenaar van de gemeente.
De volledige regeling vindt u in de schoolgids.