Vakanties & vrije dagen

SCHOOLJAAR 2022/2023

 
herfstvakantie  24 t/m 28 oktober
vrije dag vrijdag 25 november 2022
kerstvakantie vrijdag 23 december t/m vrijdag 6 januari 2023
vrije dag vrijdag 24 februari 2023
voorjaarsvakantie  maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart 2023
vrije dag maandag 20 maart 2023
vrije dag donderdag 6 april 2023
goede vrijdag & Pasen vrijdag 7 april  t/m maandag 10 april 2023
meivakantie maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei 2023
Hemelvaart donderdag 18 mei en vrijdag 19 mei 2023
Pinksteren maandag 29 mei 2023
vrije dag maandag 12 juni 2023
zomervakantie vrijdag 7 juli 12.00 t/m vrijdag 18 augustus 2023
 

 


Jaarlijks worden de vakanties en vrije dagen in overleg met de medezeggenschapsraad vastgesteld. Daarbij wordt rekening gehouden met de afspraken binnen de regio Rotterdam.  Deze afspraken kunnen soms afwijken van de adviezen op de website van het ministerie.

Extra verlof

Bij bijzondere omstandigheden kan soms een dag extra verlof worden verleend. Denk hierbij aan: bijzondere familieomstandigheden of verlof wegens medische of sociale redenen. 
Neem vooraf contact op met de locatieleider.

Alleen In uitzonderingsgevallen mogen wij extra vakantieverlof verlenen tot een maximum van tien dagen. Een verzoek daartoe moet ruim van te voren schriftelijk worden ingediend en moet voldoen aan een aantal eisen.
Neem vooraf contact op met de locatieleider.

De eerste twee weken van het schooljaar is extra vakantieverlof niet toegestaan.
Tijdens toetsperiodes alleen bij heel gewichtige redenen. 

Ongeoorloofd verzuim moet worden gemeld aan de leerplichtambtenaar van de gemeente.

De volledige regeling vindt u in de schoolgids.