Vakanties & vrije dagen

 

SCHOOLJAAR 2023/2024

 
Vrije dagen Donderdag 28 t/m vrijdag 29 september
Vrije dag Vrijdag 13 oktober 2022
Herstvakantie Maandag 16 oktober t/m vrijdag 20 oktober
Vrije dag Maandag 20 November
Kerstvakantie Vrijdag 22 december (12.00h) t/m vrijdag 5 januari
Vrije dag Maandag 22 januari
Vrije dag Vrijdag 16 februari
Voorjaarsvakantie Maandag 19 februari t/m vrijdag 23 februari
Vrije dag Donderdag 28 maart
Goede vrijdag Vrijdag 29 maart
Pasen Maandag 1 april
Meivakantie Maandag 29 april t/m vrijdag 10 mei
Pinksteren Maandag 20 mei
Vrije dag Maandag 17 juni
Zomervakantie Vrijdag 12 juli t/m 25 augustus

Klik hier voor de klik om de schoolvakantie agenda toe te voegen aan je eigen agenda.

Jaarlijks worden de vakanties en vrije dagen in overleg met de medezeggenschapsraad vastgesteld. Daarbij wordt rekening gehouden met de afspraken binnen de regio Rotterdam.  Deze afspraken kunnen soms afwijken van de adviezen op de website van het ministerie.


Extra verlof

Bij bijzondere omstandigheden kan soms een dag extra verlof worden verleend. Denk hierbij aan: bijzondere familieomstandigheden of verlof wegens medische of sociale redenen. 
Neem vooraf contact op met de locatieleider.

Alleen In uitzonderingsgevallen mogen wij extra vakantieverlof verlenen tot een maximum van tien dagen. Een verzoek daartoe moet ruim van te voren schriftelijk worden ingediend en moet voldoen aan een aantal eisen.
Neem vooraf contact op met de locatieleider.

De eerste twee weken van het schooljaar is extra vakantieverlof niet toegestaan.
Tijdens toetsperiodes alleen bij heel gewichtige redenen. 

Ongeoorloofd verzuim moet worden gemeld aan de leerplichtambtenaar van de gemeente.

De volledige regeling vindt u in de schoolgids.