Kwaliteit

Op onze school leren de kinderen rekenen, taal en lezen en al dat andere wat op iedere school wordt geleerd. Ons onderwijs moet gewoon voldoen aan de kerndoelen.

Naast die cognitieve doelen leren we de kinderen ook andere vaardigheden die onmisbaar zijn om je weg te kunnen vinden in de maatschappij: Ondernemen, plannen, samenwerken, creëren , presenteren, reflecteren en verantwoorden. Deze vaardigheden met doelen en succescriteria hebben we vorm gegeven in posters. Een voorbeeld daarvan vindt u op de afbeelding hierboven.

De kinderen werken met eigen weekplannen waarbij de doelen vanuit het curriculum een plek hebben en waarin kinderen een aantal eigen doelen hebben gesteld.

De inspectie van het onderwijs

De inspectie houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs. In het laatste rapport van 24 april 2015 schrijft de inspectie over onze school:

"Het onderwijsaanbod is op de Dr. Schaepmanschool breed. Dat past bij het jenaplanonderwijs. De samenspraak tussen ouders, leerling en school om de leerling tot ontwikkeling te laten komen, is belangrijk voor de school en is terug te zien in het dagelijks handelen."

Excellente school

Een speciale jury van de onderwijsinspectie is na gedegen onderzoek in schooljaar 15/16 tot de conclusie gekomen, dat de kwaliteit van het onderwijs op de Dr. Schaepmanschool heel goed is. Daarmee hebben we toen het predicaat "Excellente School 2016-2017-2018" verdiend. In een uitgebreid rapport valt te lezen hoe de jury tot dit besluit is gekomen. Op de website van de inspectie kunt u het gehele rapport vinden.

Pedagogisch klimaat

De school is een oefenplaats voor het leren van vele sociale vaardigheden. Het onderwijs op onze school biedt daarvoor de veiligheid en de ruimte. We gaan op een respectvolle manier met elkaar om. Het oefenen en toepassen daarvan zit verankerd in onze dagelijkse praktijk. Door samen praten, spelen, werken en vieren leer je dat.
Ter ondersteuning gebruiken we het KiVa programma. Dit is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten. KiVa zet in op groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarmee wordt de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat versterkt.

Peter Petersenprijs

In 2010 is aan ons de Peter Petersenprijs toegekend. Deze prijs, die jaarlijks wordt uitgereikt, hebben we gekregen omdat de school een opvallende rol vervult als voorbeeld voor het jenaplanonderwijs. We ontvangen regelmatig bezoekers uit binnen- en buitenland. De gasten zijn vooral benieuwd naar de manier waarop we werken in heterogene groepen, waarbij wereldoriëntatie echt een centrale plaats heeft. Er is veel bewondering voor de zelfstandige werkhouding van kinderen en het werken met portfolio's.

Bekijk het gehele rapport op:  www.onderwijsinspectie.nl