Organisatie

Op de Dr. Schaepmanschool wordt geleerd! Dat doen de kinderen die hier op school zitten. En we doen dat als collega's met elkaar. Voortdurend werken we aan de verbetering van ons onderwijs. Ontwikkeling is vanzelfsprekend.
We doen dat vooral door samen te leren! Met elkaar volgen we cursussen of bezoeken conferenties. We lopen gemakkelijk bij elkaar binnen en bespreken wat we in de praktijk tegen komen.
Binnen ons team coachen we elkaar via gesprekken en door samen te kijken naar beelden uit onze eigen praktijk. Acht collega's zijn opgeleid als beeldcoach.
Er is veel uitwisseling. We leren van en met elkaar. Op de drie locaties wordt vanuit dezelfde visie en op dezelfde manier het onderwijs vorm gegeven. 

De inspectie van onderwijs zegt hierover: "Met op alle deelaspecten een 'vier' voor het pedagogisch klimaat scoort de Schaepmanschool uitzonderlijk goed. Dat heeft te maken met het zeer professionele team. Vanuit de visie van de school wordt er met een enorme betrokkenheid gewerkt aan de ontwikkeling van het onderwijs."

Cultuur:
Iedere locatie kent natuurlijk een eigen cultuur, maar een bezoeker zal overal een 'Schaepmansfeer' ervaren. Een sfeer die zich laat omschrijven als: open, respectvol en veilig.
Binnen die cultuur is er volop ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Onze collega's worden regelmatig gevraagd om workshops te verzorgen of een bijdrage te leveren aan werkgroepen.

Kritisch:
We zijn trots op de professionele cultuur in onze school waarin we vooral op zoek zijn naar duurzame verbeteringen. Regelmatig stellen we ons de vraag: "Waarom doen we de dingen die we doen zoals we ze doen en doen we ze goed?"
Aan alle betrokkenen vragen we kritisch mee te blijven denken over de ontwikkeling van onze organisatie en ons onderwijs en daaraan ook een positieve bijdrage te leveren.

Schoolorganisatie:
De school kent een managementteam bestaande uit de drie locatieleiders en de twee directieleden.

Directie:
Caroline Wijnolts en Dominique van Vugt  
  
Locatieleiders:
Jolanda Verhoeven
Kim den Hollander
Mignon de Veer

Schoolbestuur:
Rotterdamse Vereniging Katholiek Onderwijs