Jenaplan

Jenaplanonderwijs op onze school

'Jij bent uniek!', zegt het eerste basisprincipe van Jenaplanonderwijs. Tegelijkertijd leef je samen met andere unieke mensen. Hoe je in een steeds veranderende maatschappij met elkaar samenleeft, leer je op onze Jenaplanschool.

Ieder kind is anders en krijgt op onze school de mogelijkheid om zich op een eigen manier en in een eigen tempo te ontwikkelen. Natuurlijk is de cognitieve ontwikkeling erg belangrijk en bieden we alle leerstof aan die kinderen op de basisschool moeten krijgen. Daarnaast is er alle aandacht voor de ontwikkeling van andere vaardigheden die onontbeerlijk zijn in onze snel veranderende samenleving:  leren samenwerken, ondernemen, plannen, creëren , presenteren, reflecteren en verantwoorden.

Dit maakt jenaplanonderwijs tot een dynamische onderwijsvorm die aansluit bij de ontwikkelingen in onze maatschappij.

Stamgroepen
Op onze school zitten de kinderen in heterogene stamgroepen:

  • onderbouwgroepen voor de kinderen van 4, 5 en 6 jaar,
  • middenbouwgroepen voor kinderen van 7, 8 en 9 jaar en
  • bovenbouwgroepen voor kinderen van 10, 11 en 12 jaar.                                                        

In die stamgroepen wordt samen gewerkt, samen gepraat, samen gespeeld en samen gevierd. Dit zijn de vier werkvormen die binnen het Jenaplan in een ritmisch weekplan herkenbaar zijn. 

Erkende Jenaplanschool
Een erkende jenaplanschool geeft binnen het onderwijs vorm aan twaalf kernkwaliteiten. Deze zijn onderverdeeld in drie thema's:

  • De relatie van het kind met zichzelf
  • De relatie van het kind met de ander en het andere
  • De relatie van het kind met de wereld


De inspectie van onderwijs zegt hierover: 'Op de Dr. Schaepmanschool heerst een klimaat waarbij iedereen zich welkom voelt. Op een positieve wijze geeft de school aan hoe men met elkaar zorgt voor elkaar, voor zichzelf en voor de omgeving.'