Samen vieren


Vieringen zijn er niet alleen om het onderwijs aantrekkelijk te maken, zij hebben elk een eigen doel. In een viering leren we onszelf en de ander op een speciale manier kennen, we leren naar elkaar te luisteren en elkaar waarderen. Er wordt geleerd respect te hebben voor elkaar en uiting te geven aan je eigenheid en gevoelens. Middels viering wordt de gemeenschapszin verbeterd en kunnen we ervaringen uitwisselen met elkaar. Vieringen ontstaan soms vanuit een feest, zoals een verjaardag, het Kerstfeest, het Sinterklaasfeest of het Paasfeest. Vieringen kunnen ook ontstaan vanuit de behoefte om met elkaar te delen, bijvoorbeeld als start of afsluiting van een thema of project, als er iets leuks is gebeurd of wanneer er iets verdrietigs is gebeurd
Een viering is een samenzijn met de eigen groep of met de school. In de viering worden momenten onderstreept die van belang zijn voor de hele school of voor de stamgroep: min of meer feestelijke gebeurtenissen die de moeite waard zijn om bij stil te staan. 
Aan het einde van de week vieren we met (een deel van) de school. Een aantal groepen laat zien wat zij in de voorgaande weken hebben geleerd en presenteren dit aan elkaar. Zo kan een stamgroep die gewerkt heeft over het oude Egypte het volgende laten zien: een toneelstuk over een rondleiding door een museum waarbij de bezoekers langs de verschillende Egyptische bezienswaardigheden lopen en een lied over mummies.
Ouders van kinderen die iets presenteren op de viering zijn altijd van harte welkom om te komen kijken.