Locatie Evertsenstraat

Deze locatie ligt aan de Evertsenstraat 16 in Barendrecht.

Onze locatie telt op dit moment 255 kinderen en 21 personeelsleden.
De kinderen zijn verdeeld over 11 stamgroepen; 3 onderbouwgroepen, 4 middenbouwgroepen en 4 bovenbouwgroepen. Alle kinderen zitten binnen hetzelfde schoolgebouw en hebben intensief contact met elkaar.

Vanuit de Zeeheldenbuurt , de omliggende wijken en de aangrenzende gemeenten komen kinderen naar onze school. Door de centrale ligging zijn wij gemakkelijk bereikbaar voor gezinnen vanuit o.a. Rotterdam Zuid, Heerjansdam en Rhoon. Veel ouders kiezen bewust voor ons mooie jenaplanonderwijs. 

Wij beschikken over een aantrekkelijk groen schoolplein waar wij dagelijks intensief gebruik van maken. Kinderen kunnen hier naar hartelust rennen, klimmen, verstoppen en ontdekken. Na schooltijd spelen de kinderen van de buitenschoolse opvang hier samen met de kinderen uit de buurt. 

Het schoolgebouw is op dit moment 18 jaar oud en wordt nog steeds gezien als een licht, speels en prettig schoolgebouw. Wanneer u het gebouw binnenkomt via de hoofdentree stapt u  de ruime gemeenschapsruimte 
binnen. Een ruimte waar kinderen elkaar ontmoeten, samen spelen, leren en vieren. In deze ruimte vindt u ook de bibliotheek en het documentatiecentrum die door kinderen dagelijks gebruikt worden. 
De gemeenschapsruimte is verbindend met de twee vleugels van het gebouw waar, over twee verdiepingen, de stamgroepen allemaal een eigen lokaal hebben. De onderbouw beneden en midden- en bovenbouw op de eerste verdieping. 
Verder vindt u in ons gebouw nog een speelzaal voor bewegingsactiviteiten en her en der verspreid spreekkamers en zithoekjes waar ouders, kinderen en teamleden elkaar kunnen ontmoeten. 

U bent van harte welkom om zelf de sfeer te komen proeven en te kijken naar deze mooie school waar we samen het leven leren!

Wilt u uw kind aanmelden op deze locatie?

Neemt u dan contact op met de locatieleider, Tamara Luijendijk. U maakt een afspraak voor een uitgebreid informatiegesprek en u krijgt een rondleiding. We vinden het belangrijk dat u de school 'in bedrijf' ziet. Daarna beslist u of uw kind bij ons wordt aangemeld. In dat geval ontvangt u een inschrijfformulier.
 
Na aanmelding neemt de toekomstige leerkracht van uw kind ongeveer twee maanden voordat het kind vier jaar wordt contact op om wenmomenten af te spreken. Jullie ontvangen vervolgens thuis een uitnodiging, daarna overleggen we wanneer hij of zij voor het eerst kan komen kennismaken met de stamgroepleider, de groepsleerlingen en de omgeving. Het eerste wenmoment is samen met een ouder en zal zo’n 6 weken voor de vierde verjaardag plaatsvinden, waarna er een aantal keer een ochtend of een middag zonder ouder wordt meegedraaid. Op de dag dat het kind vier jaar geworden is, wordt hij of zij definitief ingeschreven op onze school en zal hij/zij elke dag op school zijn. Om de leerling vanaf het begin zo goed mogelijk te kunnen begeleiden, vragen wij ouders een formulier in te vullen over de ontwikkelingen van hun kind tot nu toe. Tevens vindt er korte tijd na binnenkomst van de nieuwe leerling een “dit-ben-ik”-gesprek” plaats met de stamgroepleider. Op deze manier leren we u en uw kind goed kennen, u bent immers specialist van uw kind.

Een ouder die al wat langer op school meedraait, de stamgroepouder, neemt ook contact op met de ouders om wat praktische zaken door te nemen.

Verhuizing of overplaatsing

U bent altijd welkom op onze school voor een informatiegesprek.

Als uw kind van een andere school komt, zal er altijd eerst contact worden opgenomen met de school van herkomst, zodat we zeker weten dat onze school kan voldoen aan de onderwijsbehoefte van uw kind. Pas nadat informatie van die school is ontvangen, besluiten wij of tot plaatsing op onze school kan worden overgegaan.

Locatieleider:
Tamara Luijendijk
Tamara.dewinter@rvko.nl 
T: 0180 617002