Oudervereniging

Oudervereniging en oudercommissie, waar zijn ze voor?

De oudervereniging bestaat uit alle ouders van de kinderen van de Schaepmanschool Evertsenstraat. Alle leden betalen aan de oudervereniging een jaarlijkse contributiebedrag per kind. Van deze jaarlijkse bijdragen worden alle activiteiten die de oudervereniging organiseert, betaald.

De oudercommissie van de oudervereniging vertegenwoordigt de leden van de oudervereniging. Dat betekent dat de ouderraad namens de ouders het budget beheert en samen met het team van stamgroepleiders en de locatieleidster de activiteiten organiseert. Die extra activiteiten zijn alleen mogelijk dankzij de financiële bijdrage van de oudervereniging en de hulp van ouders.
In de oudercommissie van de Schaepmanschool zitten maximaal 7 ouders, die samen met het team van stamgroepleiders en locatieleidster allerlei activiteiten organiseren. Hierbij kunt u denken aan de tweejaarlijkse schoolreis, het sinterklaasfeest en de avondvierdaagse. De ouderraad helpt bij de uitvoering van de plannen en draagt financieel bij aan deze activiteiten. 

Wie zitten er in de ouderraad?

In de oudercommissie zitten 7 bestuursleden: een voorzitter, een penningmeester, een secretaris en 4 algemene bestuursleden. De ouderraad van 2022/2023 bestaat uit: Tirza de Vries, Birgit Ros (Secretaris), Claartje van Nispen, Jacub Dzierzak, Gerben Vaandrager (Voorzitter), Daphne van Meer, Aswintha Nathoeni (Penningmeester) 

Zijn alle ouders lid van de oudervereniging?

Ja, in principe zijn alle ouders lid van de oudervereniging, omdat we ervan uitgaan dat alle kinderen aan alle activiteiten meedoen. Het lidmaatschap is wel vrijwillig, dat betekent dat ouders hun kind(eren) zelf moeten opgeven. Meestal gebeurt dat meteen als een kind bij ons op school komt. 

Wat doet een oudervereniging precies?

  • We vergaderen 6 x per jaar met het gehele bestuur, samen met twee teamleden.
  • Ieder lid van de oudercommissie (7 ouders) neemt deel aan 1 of 2 activiteitencommissies. Daarnaast vaardigen we iemand af naar de medezeggenschapsraad (MR), die de vergaderingen als toehoorder 6x per jaar bijwoont en daarover verslag uitbrengt in de OR vergadering.
  • Leden van de ouderraad zijn aanspreekpunt voor alle ouders op school mbt vragen over de activiteiten (zaken die niet onderwijsinhoudelijk zijn). Vragen die betrekking hebben op het onderwijs kan de oudercommissie doorspelen aan de medezeggenschapsraad.
  • Leden van de oudercommissie proberen zoveel mogelijk ouders te betrekken bij de activiteiten op school.

Algemene ledenvergadering

Ieder jaar wordt aan het begin van het schooljaar tijdens de algemene ledenvergadering de hoogte van de ouderbijdrage vastgesteld. De begroting voor het komende schooljaar wordt goedgekeurd en de resultaatrekening over het afgelopen jaar wordt gepresenteerd. Eventuele nieuwe bestuursleden van de oudervereniging worden voorgesteld. Tijdens deze ochtend kunt u meedenken over en reageren op de plannen.

Hoeveel bedraagt de jaarlijkse bijdrage?

Voor het schooljaar 2020/2021 bedraagt de ouderbijdrage voor het lidmaatschap €40,00 per kind. Voor kinderen die na de kerst op school komen, betaalt u de helft van de vastgestelde bijdrage.

Als het voor u financieel niet haalbaar is de bijdrage te betalen, is er een mogelijkheid aanspraak te maken op een voorziening van de gemeente. Het in delen betalen van de bijdrage is ook mogelijk. Heeft u hier vragen over, stel ze gerust aan Aswintha Nathoeni,  de penningmeester van de oudervereniging, of stuur haar een e-mail: orschaepman@gmail.com. U kunt ook een van de andere leden van de oudervereniging aanspreken, of even bij Caroline en Dominique, de locatieleidsters langslopen.

Heeft u vragen of opmerkingen?

Mocht u vragen hebben over de activiteiten van de oudervereniging, of misschien volgend jaar ook in de oudercommissie willen, neem dan contact op met een van de ouders uit de oudercommissie, of stuur een mailtje naar het algemene mailadres van de oudercommissie : orschaepman@gmail.com
Tevens is er een postvakje voor de oudercommissie in de lerarenkamer.