Locatie Hovystraat

Locatie Hovystraat                        

De Dr. Schaepmanschool in Ridderkerk ligt in de wijk Centrum en is gevestigd aan de Hovystraat.
Ons enthousiaste team bestaat uit een een locatieleider, 12 stamgroepleiders, 2 intern begeleiders, 3 ambulante begeleiders, een vakdocent gymnastiek en een concierge. Op deze locatie zitten 230 kinderen verdeeld over 9 groepen: 3 onderbouw-, 3 middenbouw-, en 3 bovenbouwgroepen.

 Voor wie?

Onze school heeft een wijkfunctie. Dat betekent dat de kinderen op onze  locatie zijn voornamelijk woonachtig zijn in het centrum van Ridderkerk en de wijk West. daarnaast bezoeken kinderen uit de wijken Slikkerveer, Oost, Drievliet en Beverwaard onze school.
De Dr. Schaepmanschool in Ridderkerk heeft de ook een regionale functie. Gezinnen die op een grotere afstand van  school wonen kiezen steeds vaker bewust voor ons Jenaplanonderwijs en zijn bereid daarvoor wat verder te reizen.

Leeromgeving

Het gebouw is omringd door een mooi plein waarop verschillende vormen van spel gestimuleerd worden door de afwisseling van natuur, speeltoestellen en een speelveldje.
Het schoolgebouw is in het begin van 2021 gerenoveerd en voorzien van een uitbouw. Daarnaast heeft het een frisse en ruimtelijke uitstraling met brede gangen waar kinderen elkaar ontmoeten om samen te spelen en te werken. Binnen is tevens een speelzaal gevestigd waar de onderbouwfroepen bewegingsactiviteiten aangeboden krijgen. 

De kinderen van de midden- en bovenbouw gymmen in sportcentrum de Fakkel, op loopafstand van de school.
Als school maken wij ook gebruik van het Lohmanpark om met elkaar te leren, spelen, sporten en ontspannen. In 2022 wordt er gestart met de aanleg van ons eigen Tiny Forest dat door de gemeente Ridderkerk mede mogelijk gemaakt wordt.

Kinderopvang

In het schoolgebouw is kinderopvang Mundo gevestigd met een peutergroep en buitenschoolse opvang.  
Daarnaast worden er in de school regelmatig activiteiten aangeboden door de Brede school (Facet Ridderkerk).  
                  

Wilt u uw kind aanmelden op deze locatie?

Neemt u dan contact op met de locatieleider, Kim den Hollander. U maakt een afspraak voor een uitgebreid informatiegesprek en u krijgt een rondleiding. We vinden het belangrijk dat u de school 'in bedrijf' ziet. Daarna beslist u of uw kind bij ons wordt aangemeld. In dat geval ontvangt u een inschrijfformulier.
 
Na aanmelding neemt de toekomstige stamgroepleider van uw kind ongeveer twee maanden voordat het kind vier jaar wordt contact op om wenmomenten af te spreken. Jullie ontvangen vervolgens thuis een uitnodiging, daarna overleggen we wanneer hij of zij voor het eerst kan komen kennismaken met de stamgroepleider, de groepsleerlingen en de omgeving. Het eerste wenmoment is samen met een ouder en zal zo’n 6 weken voor de vierde verjaardag plaatsvinden, waarna er een aantal keer een ochtend of een middag zonder ouder wordt meegedraaid. Op de dag dat het kind vier jaar geworden is, wordt hij of zij definitief ingeschreven op onze school en zal hij/zij elke dag op school zijn. Om de leerling vanaf het begin zo goed mogelijk te kunnen begeleiden, vragen wij ouders een formulier in te vullen over de ontwikkelingen van hun kind tot nu toe. Tevens vindt er korte tijd na binnenkomst van de nieuwe leerling een “dit-ben-ik”-gesprek” plaats met de stamgroepleider. Op deze manier leren we u en uw kind goed kennen, u bent immers specialist van uw kind.

Een ouder die al wat langer op school meedraait, de stamgroepouder, neemt ook contact op met de ouders om wat praktische zaken door te nemen.

Verhuizing of overplaatsing

U bent altijd welkom op onze school voor een informatiegesprek.
Als uw kind van een andere school komt, zal er altijd eerst contact worden opgenomen met de school van herkomst, zodat we zeker weten dat onze school kan voldoen aan de onderwijsbehoefte van uw kind. Pas nadat informatie van die school is ontvangen, besluiten wij of tot plaatsing op onze school kan worden overgegaan.

Contactpersoon:

Locatieleider: Kim van der Waal
kim.denhollander@rvko.nl
T:  0180 428213