Locatie Hovystraat

Locatie Hovystraat                        

De Dr. Schaepmanschool in Ridderkerk ligt in de wijk ‘centrum’ en is gevestigd aan de Hovystraat. Op deze locatie zitten 216 leerlingen verdeeld over 9 groepen: 3 onderbouw-, 3 middenbouw- en 3 bovenbouwgroepen.
Onze school heeft een wijkfunctie: de kinderen op deze locatie zijn voornamelijk woonachtig in het centrum van Ridderkerk en de wijk West. Ook bezoeken kinderen uit de wijken Slikkerveer, Oost, Drievliet en Beverwaard onze school.
De Dr. Schaepmanschool in Ridderkerk heeft de school ook een regionale functie. Gezinnen die op een grotere afstand van de school wonen, bewust gekozen hebben voor ons Jenaplanonderwijs en zijn bereid daarvoor wat verder te reizen.
Het gebouw is omringd door een mooi schoolplein waarop verschillende vormen van spel gestimuleerd worden door de afwisseling van natuur, speeltoestellen en een speelveldje.
Het schoolgebouw is in het begin van 2021 gerenoveerd en voorzien van een uitbouw. Ons gebouw heeft een frisse en ruimtelijk uitstraling met ruime gangen waar kinderen elkaar ontmoeten om samen te spelen en te werken.
In het gebouw is een speelzaal gevestigd waar de onderbouwers bewegingsactiviteiten aangeboden krijgen. De kinderen van de midden- en bovenbouw gymmen in sportcentrum de Fakkel, dit ligt op loopafstand van de school.
In het schoolgebouw is kinderopvang Mundo gevestigd met een peutergroep en buitenschoolse opvang.  
Daarnaast worden er in de school regelmatig activiteiten aangeboden door de Brede school (Facet Ridderkerk).  
Op deze locatie zitten 210 kinderen                     

Wilt u uw kind aanmelden op deze locatie?

Neemt u dan contact op met de locatieleider, Kim den Hollander. U maakt een afspraak voor een uitgebreid informatiegesprek en u krijgt een rondleiding. We vinden het belangrijk dat u de school 'in bedrijf' ziet. Daarna beslist u of uw kind bij ons wordt aangemeld. In dat geval ontvangt u een inschrijfformulier.
 
Na inschrijving neemt de toekomstige leerkracht van uw kind ongeveer twee maanden voordat het kind vier jaar wordt contact op om wenmomenten af te spreken. Jullie ontvangen vervolgens thuis een uitnodiging, daarna overleggen we wanneer hij of zij voor het eerst kan komen kennismaken met de stamgroepleider, de groepsleerlingen en de omgeving. Het eerste wenmoment is samen met een ouder en zal zo’n 6 weken voor de vierde verjaardag plaatsvinden, waarna er een aantal keer een ochtend of een middag zonder ouder wordt meegedraaid. Op de dag dat het kind vier jaar geworden is, wordt hij of zij definitief ingeschreven op onze school en zal hij/zij elke dag op school zijn. Om de leerling vanaf het begin zo goed mogelijk te kunnen begeleiden, vragen wij ouders een formulier in te vullen over de ontwikkelingen van hun kind tot nu toe. Tevens vindt er korte tijd na binnenkomst van de nieuwe leerling een “dit-ben-ik”-gesprek” plaats met de stamgroepleider. Op deze manier leren we u en uw kind goed kennen, u bent immers specialist van uw kind.

Een ouder die al wat langer op school meedraait, de stamgroepouder, neemt ook contact op met de ouders om wat praktische zaken door te nemen.

Verhuizing of overplaatsing

U bent altijd welkom op onze school voor een informatiegesprek.
Als uw kind van een andere school komt, zal er altijd eerst contact worden opgenomen met de school van herkomst, zodat we zeker weten dat onze school kan voldoen aan de onderwijsbehoefte van uw kind. Pas nadat informatie van die school is ontvangen, besluiten wij of tot plaatsing op onze school kan worden overgegaan.

telefoonnummer: 0180617002
Contactpersoon:

Locatieleider: Kim den Hollander
kim.denhollander@rvko.nl
T:  0180 428213