Oudercommissie

De oudercommissie, waar zijn ze voor?


In de oudercommissie van de Schaepmanschool zitten maximaal 7 ouders, die samen met het team van stamgroepleiders en locatieleidster allerlei activiteiten organiseren. Hierbij kunt u denken aan de tweejaarlijkse schoolreis, het sinterklaasfeest en de avondvierdaagse. De ouderraad helpt bij de uitvoering van de plannen en draagt financieel bij aan deze activiteiten. 

Wie zitten er in de oudercommissie?

In de oudercommissie zitten 7 leden: een voorzitter, een penningmeester, een secretaris en 4 algemene leden. De oudercommissie van 2023-2024 bestaat uit: Ilse Wenink(voorzitter), Ellen Vervloet (penningmeester) Ingrid de Geus (secretaris, Isabelle Snijders, Hilde van Galen, Jacqueline van Weerden en Jessica van der Lee.  

Wat doet een oudercommissie precies?

  • We vergaderen 6 x per jaar met het gehele bestuur, samen met twee teamleden.
  • Ieder lid van de oudercommissie (7 ouders) neemt deel aan 1 of 2 activiteitencommissies. Daarnaast vaardigen we iemand af naar de medezeggenschapsraad (MR), die de vergaderingen als toehoorder 6x per jaar bijwoont en daarover verslag uitbrengt in de OC vergadering.
  • Leden van de oudercommissie zijn aanspreekpunt voor alle ouders op school mbt vragen over de activiteiten (zaken die niet onderwijsinhoudelijk zijn). Vragen die betrekking hebben op het onderwijs kan de oudercommissie doorspelen aan de medezeggenschapsraad.
  • Leden van de oudercommissie proberen zoveel mogelijk ouders te betrekken bij de activiteiten op school.

Hoeveel bedraagt de jaarlijkse bijdrage?


Ieder jaar wordt aan het einde van het schooljaar in de MR vergadering de hoogte van de ouderbijdrage vastgesteld. De begroting voor het komende schooljaar wordt goedgekeurd en de resultaatrekening over het afgelopen jaar wordt gepresenteerd. 

Voor het schooljaar 2023-2304 bedraagt de ouderbijdrage voor het lidmaatschap €45,00 per kind. Voor kinderen die na de kerst op school komen, betaalt u de helft van de vastgestelde bijdrage.

Als het voor u financieel niet haalbaar is de bijdrage te betalen, is er een mogelijkheid aanspraak te maken op een voorziening van de gemeente. Het in delen betalen van de bijdrage is ook mogelijk. Heeft u hier vragen over, stel ze gerust aan Ellen Vervloet,  de penningmeester van de oudercommissie, of stuur haar een e-mail or.schaepman.ridderkerk@gmail.com. U kunt ook een van de andere leden van de oudervereniging aanspreken, of even bij Kim, de locatieleider langslopen.

Heeft u vragen of opmerkingen?

Mocht u vragen hebben over de activiteiten van de oudercommissie, of misschien volgend jaar ook in de oudercommissie willen, neem dan contact op met een van de ouders uit de oudercommissie, of stuur een mailtje naar het algemene mailadres van de oudercommissie : or.schaepman.ridderkerk@gmail.com