Veel gestelde vragen

Hoe werken jullie aan een veilig schoolklimaat?

Ieder jaar verandert de samenstelling van de stamgroep. Er zijn kinderen vertrokken uit de groep en er komen nieuwe kinderen bji. De andere kinderen zijn nu middelsten of oudsten in de groep geworden. Dat zijn veel veranderingen en daarom besteden we in de eerste weken van het nieuwe schooljaar veel aandacht aan groepsvorming. Daarbij hanteren we diverse methodieken. Het worden wel de 'Gouden weken' genoemd: gedurende deze weken wordt de basis gelegd voor een goede samenwerking gedurende het jaar.
Daarbij en daarna gebruiken we door het hele jaar de methode KiVa. Met de oefeningen uit deze methode bereiken we dat de kinderen op respectvolle manier met elkaar omgaan. Daardoor wordt het pesten veel minder. Samen werken we aan een fijne groep en aan een fijne school.

Waarom zijn er driejarige stamgroepen?

In de stamgroepen zitten kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar. Hierdoor zijn er allerlei niveaus in de groep.
Kinderen hebben zo veel mogelijkheden om van elkaar te leren. Door de driejarige stamgroepen krijgen de kinderen de mogelijkheid om zowel in de rol van jongste, middelste als oudste in de groep te leren, te vieren, te werken en te spelen.
Dit heeft een positief effect op met name de sociaal-emotionele ontwikkeling en hogere denkprocessen.

Is Jenaplanonderwijs geschikt voor ieder kind?

Op de school leren kinderen van en met elkaar: samen leren voor het leven. Met de kwaliteiten van ieder kind wordt rekening gehouden. In principe is jenaplanonderwijs geschikt voor ieder kind. 
Ouders moeten zich wel kunnen vinden in de pedagogische visie van de school.