Locatie Marijkesingel

Deze locatie vindt u aan de Marijkesingel 30 in Barendrecht. 

Op deze locatie zitten 300 kinderen die verdeeld zijn over vier onderbouwgroepen, vijf middenbouw- en vier bovenbouwgroepen.  
Tijdelijk zijn de bovenbouwgroepen gehuisvest op de Kruidentuin. Het team bestaat uit zo'n 25 enthousiaste collega's, die samen met ouders en kinderen samen het leven leren.

De locatie bevindt zich in de Oranjewijk. Het overgrote deel van de kinderen woont in de wijk en komt te voet en/of met de fiets naar school. We hebben een fijn groen schoolplein waar kinderen en ouders elkaar ontmoeten en kinderen worden uitgedaagd om te spelen, te ontdekken en te leren.

Binnen in het gebouw hebben we verschillende leerpleinen. Dit zijn grotere ruimtes waar kinderen kunnen werken aan zelfgekozen leervragen. Dit doen zij samen met kinderen uit de eigen stamgroep, maar ook met kinderen uit andere groepen. De school beschikt over een vast binnen en buiten podium. Dit maakt dat er sprake is van een functioneel gebouw, dat volledig aansluit bij onze Jenaplanvisie.
In de school zijn verschillende plekken waar kinderen alleen en ongestoord kunnen werken, maar ook waar groepjes samen kunnen werken, waar stamgroepen samen komen, waar verschillende ‘bouwen’ gebruik van kunnen maken en een grote gemeenschappelijke ruimte voor de gehele school. Het gebouw is multifunctioneel. Dit komt ten goede aan de kwaliteit van ons onderwijs. Al met al een bezoek waard! Wij nodigen u van harte uit om een kijkje te komen nemen en kennis te maken met ons onderwijs.

Wilt u uw kind aanmelden op deze locatie?

Neemt u dan contact op met de locatieleider, Mignon de Veer. U maakt een afspraak voor een uitgebreid informatiegesprek en u krijgt een rondleiding. We vinden het belangrijk dat u de school 'in bedrijf' ziet. Daarna beslist u of uw kind bij ons wordt aangemeld. In dat geval ontvangt u een inschrijfformulier.
 
Na aanmelding neemt de toekomstige leerkracht van uw kind ongeveer twee maanden voordat het kind vier jaar wordt contact op om wenmomenten af te spreken. Jullie ontvangen vervolgens thuis een uitnodiging, daarna overleggen we wanneer hij of zij voor het eerst kan komen kennismaken met de stamgroepleider, de groepsleerlingen en de omgeving. Het eerste wenmoment is samen met een ouder en zal zo’n 6 weken voor de vierde verjaardag plaatsvinden, waarna er een aantal keer een ochtend of een middag zonder ouder wordt meegedraaid. Op de dag dat het kind vier jaar geworden is, wordt hij of zij definitief ingeschreven op onze school en zal hij/zij elke dag op school zijn. Om de leerling vanaf het begin zo goed mogelijk te kunnen begeleiden, vragen wij ouders een formulier in te vullen over de ontwikkelingen van hun kind tot nu toe. Tevens vindt er korte tijd na binnenkomst van de nieuwe leerling een “dit-ben-ik”-gesprek” plaats met de stamgroepleider. Op deze manier leren we u en uw kind goed kennen, u bent immers specialist van uw kind.

Een ouder die al wat langer op school meedraait, de stamgroepouder, neemt ook contact op met de ouders om wat praktische zaken door te nemen.


Verhuizing of overplaatsing

U bent altijd welkom op onze school voor een informatiegesprek.
Als uw kind van een andere school komt, zal er altijd eerst contact worden opgenomen met de school van herkomst, zodat we zeker weten dat onze school kan voldoen aan de onderwijsbehoefte van uw kind. Pas nadat informatie van die school is ontvangen, besluiten wij of tot plaatsing op onze school kan worden overgegaan.

telefoonnummer: 0180690279

Contactgevens

Locatieleider: Mignon de Veer
mignon.deveer@rvko.nl

T: 0180 690279