Ouders en school

Participatie van ouders is vanzelfsprekend binnen jenaplanonderwijs. We vragen betrokkenheid van ouders bij het onderwijs op onze school.

Jaarlijks organiseren we daartoe stamgroepavonden. De ouders worden vier keer per jaar samen met het kind uitgenodigd voor een start- of voortgangsgesprek. We hebben koffie-ochtenden waar inhoudelijke thema's besproken worden.

Ouders kunnen meemaken wat er gebeurt in de school
De kinderen nodigen hun ouders altijd uit om aanwezig te zijn bij een boekbespreking, verslag of actualiteitenkring. Ouders zijn altijd welkom bij de weeksluiting op vrijdagmiddag. Ouders kunnen -na afspraak- een schooltijd meedraaien in de stamgroep.

Ouders kunnen actief meehelpen in de school
Een aantal dagen per week worden er cursussen/activiteiten verzorgd door ouders. Denk hierbij aan: koken, tuintjes, techniek, drama, etc.  We hebben ook altijd ouders nodig als ondersteuning bij het continurooster (toezicht op plein), bij allerlei hand- en spandiensten, bij uitstapjes, bij speciale vieringen, etc.